Staldvagtens opgaver

 

Alle opstaldere og parter på rideskoleheste skal deltage i staldvagter i weekender og på helligdage. Der udarbejdes staldvagtplaner for 2 måneder af gangen, og det er muligt at ønske dage. Der åbnes op for ønsker ca. 14 dage før en ny periode begynder, dog skal alle ønsker være afgivet 7 dage før den nye periode starter. Ønsker afgives på mail Staldvagt@vindingerideklub.dk.

Man skal forvente at have 1 morgenvagt, 1 middagsvagt, og 1 aftenvagt for hver periode og måske lidt mere i perioder med mange helligdage. Aftenfodring er dog forbeholdt de voksne eller vores ældre parter. 

Når vagtplanen laves, sørger vi så vidt muligt for at sætte et barn sammen med en voksen eller med en af de mere rutinerede parter.
 Der må ikke være to mindre børn eller to nye sammen om en vagt. Derfor skal alle ønsker om at bytte vagt godkendes af Mia på Staldvagt@vindingerideklub.dk.

Når man har staldvagt, er det vigtigt at man kommer til tiden, så hestenes rutiner kan overholdes. Det er også vigtigt, at man orienterer sig på tavlen, om hvilke heste der skal ud eller blive inde, samt hvem der går sammen og på hvilke folde. Det er ligeledes vigtigt, at man orienterer sig på hestenes boksskilte, så de får det rigtige at spise i de rette portioner. 

 

Morgenvagt Kl. 08.00

 • Give wrap til alle hestene - husk at veje af!
 • Fodre med krybbefoder, når ALLE hestene har fået wrap. 
 • Orienter dig på tavlen, om der skulle være ændringer til foldene.
 • Lukke privat hopper ud (Løber selv ned)
 • Lukke privat vallakker ud (Løber selv ned)
 • Lukke elevskolehopper ud (Løber selv ned)
 • Lukke elevskolevallakker ud (Løber selv ned)
 • Lukke de små privat vallakker ud.
 • Lukke "sygefoldsheste" ud - kig på tavlen.
 • Giv ca. 1 flage halm til alle de heste, som står på halm - skal ikke rystes op!
 • Giv middagswrap til alle hestene - husk at veje af! 
 • Fylde poser med aftenwrap til alle rideskoleheste
 • Oprydning
  • Sætte grebe, river, koste osv. på plads. 
  • Fjerne tomme spande, striglekasser osv. fra staldgangen
  • Generel oprydning
 • Rive og samle skrald samt eventuelle klatter.
  • Staldgange 
  • Mødding
 • Trillebøre ved alle baner - inde som ude skal tømmes.
 • Fylde vand i spand med roepiller til natfodring - spanden fyldes ca. 3/4!


Middagsvagt Kl. 16.00

 • Give alle heste deres middagsfoder (krybbefoderet) 
 • Lukke de store elevskolevalakker ind (Løber selv op)
 • Lukke elevskolevallakker ind (Løber selv op)
 • Lukke de små privat vallakker ind.
 • Lukke privat vallakker ind (Løber selv op)
 • Lukke privat hopper ind (Løber selv op)
 • Lukke "sygefoldsheste" ind
 • Oprydning
  • Sætte grebe, river, koste osv. på plads. 
  • Fjerne tomme spande, striglekasser osv. fra staldgangen
  • Generel oprydning
 • Rive og samle skrald samt eventuelle klatter.
  • Staldgange 
  • Mødding
 • Feje og rydde op i rytterstuen.


Aftenvagt mellem Kl. 21.00-22.00

 • Giv pose med wrap til hest, som skal have det (findes pt. i boks nr. 4 efter det store toilet)
 • Foder med krybbefoder
  • Krybbefoderet findes enten i hesten skab eller i vognen (orienter dig på deres boksskilte). 
  • Alle elevskolehestene skal have 1 liter opblødte roepiller og 1 håndfuld lucerne. 
 • Gør ny spand med roepiller klar UDEN at fylde den med vand.
  • Roepillerne er den store sorte foderspand. 
  • Der skal ca. 2 liter tørre roepiller i spanden. 
 • Tjek at alle boksdøre er lukket forsvarligt. 
 • Sluk lyset, luk dørene (forsvarligt) og lås sadelrummet.
 • Nøglen placeres i nøgleboksen ved siden af den store port til ridehuset.