Vindinge Rideklubs Partssystem 


Part på en elevskolehest er en alle tiders mulighed for at "snuse" til det at have egen hest, og giver rig mulighed for at få mange sjove og fornøjelige timer sammen med andre i stalden og din partshest.

Vi har tilrettelagt vores partsystem, således at det i stor grad minder om, at have egen hest med alt, hvad det indebærer af muligheder, pligter, arbejdsopgaver og ansvar.

Vores partsystem består grundlæggende af holdundervisning i elevskolen en eller flere gange i ugens løb og 1 part dag i weekenden. I begrænset omfang er det også muligt at have partdag begge weekenddage.

Part tilbydes både til ryttere over og under 18 år. For de aller mindste ryttere kræver det dog at der er hestekyndig støtte fra forældre, så de kan hjælpe med det praktiske. Hvis man har lyst til part, er det en god ide at tale med en underviser om man er øvet og ansvarlig nok til det der følger med.

Muligheder og omgang med hesten

Som part har man stor frihed i sin omgang med hesten. Den ugedag man rider hold, dygtiggøre man sig sammen med underviseren, men på sin partsdag kan man selv bestemme om man vil ride en tur i Hedeland eller benytte en af klubbens baner. Rider man en tur i Hedeland, skal man altid have telefon med sig, samt infomere andre ryttere om, hvor man rider hen. De mest rutinerede ryttere kan også få mulighed for at gå til springning. Springning skal dog altid foregå med en underviser til stede og kun efter aftale. 

Har man lyst til stævner, kurser, eller andre arrangementer er dette også en mulighed. Tag dog altid en snak med din underviser, om det er passende for dig at deltage. 

Pligter/arbejdsopgaver

Det er parterne, som har ansvaret for at hesten står rent og pænt. Man skal derfor muge boksen på ens undervisningsdag og partsdag. Det skal ca. muges hos hesten hver anden dag. 

Alle rideskoleparter indgår i staldvagtsordningen på rideklubben i weekender og helligdage. Man er altid to om en vagt, og vi sørger for at yngre ryttere sættes sammen med en voksen eller en meget rutineret rytter. 

Ved staldvagterne skal hestene fodres, der skal strøs med halm, gives hø, samt lukkes heste ud og ind fra fold. Herudover skal stalden fejes og gødningsvognene tømmes. 

Man har ca. en morgenvagt og en aften vagt pr. periode (2 måneder), og enkelte parter vil også have natfodring. Se mere under Staldvagtens opgaver.

Der ordnes stald på følgende tidspunkter:

Morgen: Kl. 8.00-10.30
Aften: Kl. 16.00-17.30

Ca. 14 dage før en ny periode, vil det være muligt at ønske dage til den kommende staldvagtsplan. Når planen er lavet, er det den enkelte parts ansvar at bytte vagt med en af de andre, hvis man har fået en vagt, man ikke kan tage. Ønsker at bytte vagter skal dette altid kordineres og godkendes af den daglige leder. 

Parterne passer ligeledes hestene i ferier og helligdage dog med enkelte undtagelse hvor der f.eks. er ridelejr eller udlejning. Parterne aftaler selv indbyrdes, hvem der passer hesten hvilke dage. 

Hestens udstyr / Pleje af hesten

Det er parterne, der passer hestenes udstyr, som skal rengøres og pudses, og der skal skiftes underlag efter behovParterne er meget velkomne til at bruge eget udstyr på hestene – dette skal dog passe hesten, så tal gerne med din underviser inden du køber.

Det er også parterne der sørger for almindelig soignering af hestene, såsom klipning af hovskæg, ører, vask af hale, trækning af man samt hovpleje på hesten. Tal dog altid med din underviser, hvis du er i tvivl om noget, da dette kan gå gruelig galt!

Ridning / Pasning af hesten i weekenderne
Det er parternes ansvar, at hestene bliver passet i weekenden. Hesten skal ud af sin boks og have motion. Har man ikke selv mulighed for at komme og passe hesten, kan man aftale med en underviser at hesten passes af en afløses, som man enten selv eller underviseren finder. Afløseren skal selvfølgelig være i stand til at passe / ride hesten på forsvarlig vis og godkendes af klubbens daglige leder. 
 

Øvrigt om part i klubben

Arbejdsdage:

Parter skal så vidt muligt deltage i de fælles arbejdsdage, hvor vi bl.a. rydder op og foretager diverse reparationer og vedligeholdelser. Forældre er også meget velkomne til at hjælpe.

Hjælp ved stævner: 
Vi ser meget gerne at parterne hjælper til ved klubbens stævner og andre arrangementer.
Deltager parten selv ved stævnet eller arrangementet, vil det også blive forventet at parten eller partens forældre hjælper til, hvor de kan. 

Stævner og Arrangementer: 

Parter har førsteret til at ride på hesten ved stævner. Man må meget gerne tage hesten med til udenbys stævner – dog kun efter aftale med klubbens daglige leder, og man skal selv sørge for transport.

Ved elevstævner skal det dog forventes, at man skal dele hesten med andre elever.

Parterne har også førsteret til at bruge hesten ved klubbens arrangementet såsom juletur, kurser m.m. Dog skal man også her være forberedt på at dele med andre elever.

Vindinge Rideklub afholder også stævner et par gange om året (udover elevstævner), hvor det her forventes at parter eller deres forældre hjælper til, hvor de kan. 

Skab i stalden: 

Som part har man mulighed for at have et lille skab stående på rideklubben, hvor man kan opbevare sit udstyr.

Opsigelse: 

Der er 1 måneds opsigelse på parten til den 1. i måneden.

Kontakt / Spørgsmål: 

Læs mere om de konkrete forpligtelser i vores Partskontakt nedenfor samt alle de muligheder som vil åbne sig ved at have en part i vores Partfolder. 

Er part på en elevskolehest noget for dig, så tal med din underviser om det og kontakt klubbens daglige leder Stacie W. Sommer på mail: Undervisning@vindingerideklub.dk

Partsfolder

Partskontrakt