Opstaldning hos Vindinge Rideklub


Vindinge Rideklub tilbyder opstaldning i vores hyggelige stald. Boksene er af varieret størrelse og udformning, så der er plads til alle typer heste. Vi tilbyder også opstaldning i vores lille lade, hvor hestene får ekstra meget frisk luft. 

Klubben er placeret midt i naturskønne Hedeland, som giver adgang til mange kilometer lange ridestier, der frit kan benyttes. Vi er en stævneaktiv rideklub, der favner en del forskellige discipliner. 

Hos os kan der vælges frit, om man ønsker strøelse med halm, træpiller eller med spåner i boksen. Se mere om priserne under Prisliste. Inkluderet i vores priser er fodring med wrap hø 2-3 gange dagligt. Heste får 5 kg morgen og 5 kg aften. Ponyer får 3 kg morgen og 3 kg aften. Ønsker man mere wrap hø til sin hest, kan dette tilkøbes.

Hestene bliver fodret med fuldfoder 3 gange dagligt inklusiv roepiller til nat. Hestene kan herudover fodres med eget foder efter aftale, det vil dog ikke give reduktion i boksleje. Ønskes det at supplere med vitaminer eller andet tilskud, sker dette for ejerens egen regning og eget indkøb. Dette kan stilles frem i spande, som staldpersonalet giver til hesten. 

Hestene lukkes dagligt på fold om formiddag, og der vil kun i begrænset omfang være mulighed for enefolde ved sygdom eller andre særlige omstændigheder. Det skal forventes at der anvendes løbegange ved ind- og udlukning. I vinterperioden skylles hestenes ben for mudder, når de lukkes ind (dog ikke når det er frost). Det kan ikke forventes at der skiftes dækken på hesten ved udlukning på fold, men vi hjælper gerne med påsætning af klokker eller lignende. 

Opstaldere skal tilmeldes månedligt facilitetskort, som betales sammen med bokslejen. Facilitetskortet dækker adgang til at benytte alle rideklubbens faciliteter såsom ridehus, baner, strigle- og vaskeplads samt trailerparkering. Herudover råder rideklubben over en stor vaskemaskine til vask af dækkener, underlag mm. Underlag osv. skal dog børstes fri for hår. 

Som opstalder i Vindinge Rideklub skal man deltage i afholdelse af klubbens arrangementer og arbejdsdage i løbet af året. Dette er en forudsætning for at opstaldningsprisen kan holdes nede på et lavt niveau. Der er selvfølgelig fuld forståelse for, at man ikke kan hjælpe hver gang, men det forventes at man deltager, det kan man. 

Som opstalder skal man indgå i staldvagtsordningen i weekender og på helligdage. Man skal forvente at have en morgenvagt, en aftenvagt, og en natfodring pr. periode. En periode er 2 måneder ,og det er muligt at ønske dage inden en vagtplan udarbejdes. Se mere om staldvagterne under Staldvagtens opgaver.

Opstaldere i Vindinge Rideklub fungerer som rollemodeller for vores rideskoleryttere. Det er derfor nødvendigt, at man er positivt indstillet overfor vores rideskoleryttere og er hjælpsom og imødekommende overfor dem, når man færdes i stalden og i ridehuset sammen med dem.

Vi prioriterer et sted hvor der er plads til alle uanset køn, alder og etnicitet. Interessen for vores dyr og vores sport er vores primære fokus. 

Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte klubbens daglige leder, Stacie W. Sommer på: Undervisning@vindingerideklub.dk