Opstaldning hos Vindinge Rideklub


Vindinge Rideklub tilbyder opstaldning i vores hyggelige stald. Her betaler man for en grundboks, og derefter tilkøber man alle de ydelser, som ens hest har brug for. 

Klubben er placeret midt i naturskønne Hedeland, som giver adgang til mange kilometer lange ridestier, der frit kan benyttes. Vi er en stævneaktiv rideklub, der favner en del forskellige discipliner. 

Hestene bliver fodret 3 gange dagligt med ejerens ønskede foder, udfra hvad der står beskrevet på hestens boks. Hesten kan tilmeldes klubbens foder, og i det tilfælde behøver ejeren ikke blande spand. Får hesten noget foder udover klubbens muligheder, så skal dette blandes af ejeren selv, og det vil blive givet til hesten til fodertiderne. Ift. wrap/hø gives det også 3 gange dagligt fra poser, som man selv fylder med den tilkøbte mængde. Både foder og wrap/hø er noget med tilkøber til sin boks, og prisen på boksene variere derfor udfra hvad man tilvælger. Se mere om priserne under Prisliste.
Det er også muligt at medbringe alt selv, og i den forbindelse kan man tilkøbe en palleplads under halvtag, hvis man ønsker. Medbringer man selv foder og wrap/hø skal det gøres let tilgængelig for vores ansatte at give til hesten. 


Hestene lukkes dagligt på fold om morgenen/formiddagen, og der vil kun i begrænset omfang være mulighed for alene-folde ved sygdom eller andre særlige tilfælde. Det skal forventes, at der anvendes løbegange ved ind- og udlukning. Det kan ikke forventes at der skiftes dækken på hesten eller sættes klokker eller lignende på ved udlukning/indlukning på fold. Dette er noget man tilkøber, når man tilmelder sig sin boks, samt løbende kan tilmelde sig, hvis behovet skulle opstå. 

Opstaldere skal tilmeldes automatisk månedligt facilitetskort, som betales sammen med bokslejen. Facilitetskortet dækker adgang til at benytte alle rideklubbens faciliteter såsom ridehus, baner, strigle- og vaskeplads samt trailerparkering. 

Derudover kan man hos os vælges frit, om man ønsker strøelse med halm eller træsmuld i boksen, dog er det obligatorisk for alle opstaldere at betale strøelse hos rideklubben selvom man tager eget produkt med. Dette skyldes, at der fortsat er udgifter til mødding osv. Strøelse vil blive uddelt at vores staldansvarlige som dagligt vil lægge halm ind til dem, der ønsker dette, og til dem der ønsker træsmuld vil der hver onsdag blive sat en pose ude foran boksen. 

Ønsker man at ændre, afmelde eller tilmelde et produkt i en eksisterende opstaldning, så bedes man kontakte os på Opstaldning@vindingerideklub.dk, og vi vil lave ændringerne for jer. Det er nemlig ikke muligt at lave ændringerne selv. 

Som opstalder i Vindinge Rideklub skal man deltage i afholdelse af klubbens arrangementer og arbejdsdage i løbet af året. Der er selvfølgelig fuld forståelse for, at man ikke kan hjælpe hver gang, men det forventes at man deltager, det kan man. 

Derudover skal man som opstalder indgå i staldvagtsordningen i weekender og på helligdage. Man skal forvente at have minimum en morgenvagt og en middagsvagt. En periode er ca. 2 måneder ,og det er muligt at ønske dage inden en vagtplan udarbejdes. Se mere om staldvagterne under Staldvagtens opgaver.

Opstaldere i Vindinge Rideklub fungerer som rollemodeller for vores elevskoleryttere. Det er derfor nødvendigt, at man er positivt indstillet overfor vores elevskoleryttere og er hjælpsom og imødekommende overfor dem, når man færdes i stalden og i ridehuset sammen med dem.

Vi prioriterer et sted hvor der er plads til alle uanset køn, alder og etnicitet. Interessen for vores dyr og vores sport er vores primære fokus. 

Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte os på Opstaldning@vindingerideklub.dk.

Vi har også en interesseliste, hvis der ikke skulle være mulighed for at få en boks med det samme. Vi forbeholder os dog retten til at vælge imellem hestene på ventelisten, da det skal hænge sammen ift. størrelse, køn og folde. Derudover forbeholder vi os også retten til at forfordele ryttere under 25, som er bosiddende i Roskilde kommune. 

Denne interesselisten er ikke offentlig grundet GDPR-lovgivningen.