Sikkerhedsregler ved ophold på Vindinge Rideklub

 

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er fokus på stor sikkerhed i klubben. Af samme årsag er "Sikkerhed først" en af Dansk Rideforbunds værdier. 

For at kunne være klub under Dansk Rideforbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt for klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement, og kan aldrig underkende dette. Klubben er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere, at de ikke har mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

Sikkerhedsreglerne er til for alle klubbens medlemmer, og skal efterleves ved ophold på klubbens faciliteter. 

Dansk Rideforbund har også udarbejdet et sikkerhedskursus for at få udbredt så meget nødvendig viden om sikkerhed i Ridesporten som muligt, som er tilgængeligt for alle. Kurset er delt op i 5 emner, Generel Sikkerhed, Sikkerhed i Stalden, Sikkerhed på Ridebanen, Sikkerhed på Fold, og Sikkerhed for besøgende og særlig brugere. Hvert emne afsluttes med en quiz for at teste din viden - dette er blot for egen vinding og registreres ikke nogen steder. Kurset er relevant for alle, der færdes blandt heste, blandt andre ryttere, forælder og gæster i rideklubben. Alle medlemmer og gæster der færdes i rideklubben, opfordres til at tage kurset. 
Find kurset HER

Generelt

Stald

Fold

Ridehal/udendørs baner 

Terræn