Staldvagtens opgaver

 

Alle opstaldere og parter på rideskoleheste skal deltage i staldvagter i weekender og på helligdage. Der udarbejdes staldvagtplaner for 2 måneder af gangen, og det er muligt at ønske dage. Der åbnes op for ønsker ca. 14 dage før en ny periode begynder, dog skal alle ønsker være afgivet 7 dage før den nye periode starter. Ønsker afgives på mail Staldvagt@vindingerideklub.dk.

Man skal forvente at have 1 morgenvagt, 1 aftenvagt, og 1 natfodring for hver periode og måske lidt mere i perioder med mange helligdage. Natfodring er dog forbeholdt de voksne eller vores ældre parter. 

Når vagtplanen laves, sørger vi så vidt muligt for at sætte et barn sammen med en voksen eller med en af de mere rutinerede parter.
 Der må ikke være to mindre børn eller to nye sammen om en vagt. Derfor skal alle ønsker om at bytte vagt godkendes af klubbens daglige leder. 

Når man har staldvagt, er det vigtigt at man kommer til tiden, så hestenes rutiner kan overholdes. Det er også vigtigt, at man orienterer sig på tavlen, om hvilke heste der skal ud eller blive inde, samt hvem der går sammen og på hvilke folde (tavlen står ved foderrummet i den "private" teltstald). Det er ligeledes vigtigt, at man orienterer sig på hestenes boksskilte, så de får det rigtige at spise i de rette portioner. 

OBS! Nedenfor kan I læse hvad man skal, når man har de pågældende vagter. Det er vigtigt, at I følger listens punkter, så alle vagter er ens, og vi holder en fast rutine for hestene. 
 

Morgenvagt Kl. 08.00


Aftenvagt Kl. 15.00


Natfodring mellem Kl. 21.00-22.00